Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία tellows χαίρεται που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και που εκφράζετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Παίρνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά και τηρούμε αυστηρά τους κανόνες των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε υπόψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει μόνο την ιστοσελίδα της εταιρείας www.tellows.gr και δεν περιλαμβάνει τις ιστοσελίδες άλλων παρόχων, που περιέχουν συνδέσμους προς την www.tellows.gr. Για τις υποδείξεις σχετικά με την αντίστοιχη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων παρόχων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες διαδικτυακές σελίδες. Εμείς διασφαλίζουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπό αυστηρή τήρηση όλων των κανονισμών δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορει να γίνει μονο εάν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω νόμοι και κανονισμοί. Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε λεπτομερώς, ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για ιδίο όφελος και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση αυτών, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.
Η tellows συλλέγει στα πλαίσια της χρήση των διαδικτυακών μας σελίδων τα εξής μη σχετιζόμενα με το άτομό σας στοιχεία:

– IP-διευθύνσεις με αναφορές ώρας
– Στατιστικές πληροφορίες, πχ. τύπος προγράμματος περιήγησης
– λειτουργικό σύστημα
– URL από το οποίο περάσατε στη σελίδα μας
– ημερομηνία, ώρα
– χρησιμοποιημένες σελίδες
– διάρκεια χρήσης, συχνότητα χρήσης

Ωστόσο δε λαμβάνει χώρα μια σχετιζόμενη με το άτομό μας αποθήκευση, παρά μόνο μια στατιστική αξιολόγηση ανώνυμων δεδομένων.

Χρήση δεδομένων σε εφαρμογές (apps) της tellows

Η εταιρεία tellows κάνει χρήση των σχολίων και αξιολογήσεων που αναρτώνται στην πλατφόρμα της και έχουν ως σκοπο την αξιολόγηση των τηλεφωνικών αριθμών σε διάφορες εφαρμογές (apps). Δεν κάνει χρήση και δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των συντακτών των σχολίων. Γίνεται χρήση αποκλειστικά και μόνο των αναρτημένων σχολίων, καθώς και των αξιολογήσεων που προκύπτουν από τα σχόλια αυτά, με σκοπό την ταξινόμηση των τηλεφωνικών αριθμών. Οι εφαρμογές (apps) που έχουν ως βάση αυτά τα δεδομένα, εκτελούνται από την εταιρεία tellows καθώς και από τρίτους, που έχουν συνάψει μια συμβατική (έννομη) σχεση με την εταιρεία tellows.

Χρήση των Cookies

Για να κάνουμε την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη, εγκαθιστούμε Cookies για την αναγγελία των προσφορών μας. Τα Cookies είναι μικρά κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στον Browser κι επομένως στο τερματικό σας. Στον πίνακα ο κόσμος των Cookies στην tellows μπορείτε να δείτε ενδεικτικά Cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και τον σκοπό, για τον οποίο τα χρειαζόμαστε. Κάποια από αυτά τα χρειαζόμαστε, για να μπορούμε να σας παρέχουμε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτά έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής συγκατάθεση. Άλλα Cookies αποθηκεύονται, αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας.

Έχετε περαιτέρω τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Χρήση του Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics και Google Analytics Εκθέσεις για την αξιολόγηση δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης επισκεψιμότητας της σελίδας της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “Cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση και καταγραφή των επισκέψεων της ιστοσελίδας αν ενεργοποιηθούν από εσάς. Οι πληροφορίες που καταγράφονται μέσω των Cookies σχετικά με την επισκεψιμότητα σας σ΄αυτήν την ιστοσελίδα, θα διαβιβαστούν και θα αποθηκευτούν σε ένα server της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας της IP σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, η Google θα συντομεύσει την IP διεύθυνσή σας εντός όμως των κρατών-μέλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών της συμφωνίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Η Google μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα διαβιβάσει ολόκληρη την IP διεύθυνσή σας και θα τη συντομεύσει σε κάποιον server της στις ΗΠΑ. Με εντολή της εταιρείας η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας που έχουν να κάνουν με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Ο διαχειριστής του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος από την Google καθώς και δεδομένα των επισκεπτών (π.χ. ηλικία, φύλο και ενδιαφέρονται) για το σκοπό αξιολόγησης προκειμένου να μάθει περισσότερα για τους χρήστες αυτής τις ιστοσελίδας. Δεν θα είναι για προσωπική χρήση αλλά για στατιστική ανάλυση ανώνυμων αρχείων δεδομένων. Τη διαβιβασμένη IP διεύθυνσή σας από τον browser της στα πλαίσια του Google Analytics, δεν πρόκειται η Google σε καμία περίπτωση να τη συνδυάσει με άλλα στοιχεία της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, αλλάζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του δικού σας browser, ωστόσο σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον μπορείτε να απαγορεύσετε στη Google τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που παράγονται από τα cookies για τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσης σας) με τη λήψη και εγκατάσταση του browser plugin που θα βρείτε εδώ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσαρμόσετε ή εμποδίσετε την αξιολόγηση δημογραφικών πληροφοριών ή πληροφοριών βάσει ενδιαφερόντων μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις προβολής του Google Analytics και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις στο Δίκτυο εμφάνισης Google: https://www.google.com/settings/ads.

Χρησιμοποιώντας το Google AdSense / DoubleClick

Το cookie DoubleClick χρησιμοποιείται από την Google στις διαφημίσεις που προβάλλονται στους ιστότοπους των συνεργατών της, όπως είναι οι ιστότοποι που προβάλλουν διαφημίσεις AdSense ή που συμμετέχουν σε δίκτυα διαφημίσεων πιστοποιημένα από την Google. Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ενός συνεργάτη και βλέπει ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του εν λόγω τελικού χρήστη.
Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας. Η χρήση του cookie DoubleClick από τη Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπούς σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη χρήση του cookie DoubleClick για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που αφορούν το άτομο σας. Εάν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένα σημεία, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον αρμόδιο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση [email protected]

Δικαίωμα για αφαίρεση σχολίων από έναν τηλεφωνικό αριθμό

Στην ιστοσελίδα tellows.gr μπορεί ο κάθε χρήστης να αναρτήσει σχόλια σε έναν (τυχαίο) τηλεφωνικό αριθμό. Τα σχόλια αυτά αντικατοπτρίζουν τις γνώμες των σχολιαστών και όχι τη γνώμη της εταιρείας tellows.gr ως προς έναν αριθμό. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τυχόν αναρτημένα σχόλια. Κάτω από κάθε σχόλιο υπάρχει το πεδίο „Ταξινόμηση σχολίου ως ανεπιθύμητο (spam)“. Με ένα απλό κλικ επάνω σε αυτό το πλήκτρο αφαιρούνται αμέσως τα σχόλια για κάποιον αριθμό.

Χρήση του Facebook plugins

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέμπουν στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο διευθύνεται αποκλειστικά από την εταιρεία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).
Οι σύνδεσμοι γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας μας μέσω του λογότυπου του Facebook ή της προσθήκης “Μου αρέσει” (δεν γίνεται χρήση κανενός πρόσθετου προγράμματος του Facebook). Αν πατήσετε πάνω σε αυτούς τους συνδέσμους τότε ενεργοποιούνται πρόσθετα του Facebook και ο browser σας σας ανακατευθύνει άμεσα στους servers του Facebook. Αν κατά την διάρκεια της παραμονής σας στην ιστοσελίδα μας, πατήσετε τους παραπάνω αναφερόμενους συνδέσμους και κάνετε login στο Facebook με τα στοιχεία του λογαριασμού σας, το Facebook θα καταγράψει την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Το Facebook μπορεί να καταγράψει στον λογαριασμό σας την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο Facebook και αποθηκεύονται. Αν θέλετε να αποφύγετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει πριν πατήσετε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο που θα σας παραπέμψει στο Facebook, να αποσυνδεθείτε πρώτα από τον Facebook λογαριασμό σας. Σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση των στοιχείων σας στο Facebook ενεργοποιείται μόνο αν επιλέξετε να πατήσετε τους αντίστοιχους συνδέσμους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και οι οποίοι παραπέμπουν στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση, προστασία καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook, των δικαιωμάτων σας αλλά και των ρυθμίσεων που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να προστατέψετε την ιδιωτική σας σφαίρα στο Facebook μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation). Για ερωτήσεις σχετικά με την καταχώρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις, αποκλεισμό ή διαγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

Facebook-Pixel & Custom Audience

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το λεγόμενο Facebook Pixel της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (“Facebook”). Το Facebook Pixel αποτελεί μέρος του κώδικα που έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπό μας. Αποσκοπεί στο να εμφανίζει τις λεγόμενες «μετατροπές» (conversions, δηλαδή ποιες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιον χρήστη για κάποια ενέργεια), για τη δημιουργία των λεγόμενων ομοιότυπων ακροατηρίων (δηλαδή να απευθυνθεί με διαφημίσεις σε χρήστες στη βάση χαρακτηριστικών που είναι παρόμοια με άλλους πελάτες) και να δημιουργεί αναλυτικά στατιστικά για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, το Facebook Pixel δημιουργεί απευθείας μια σύνδεση με τους διακομιστές (σέρβερ) του Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση ο διακομιστής του Facebook ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και το Facebook αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με το προσωπικό σας προφίλ στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του Facebook, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, όπως περιγράφεται στον εξής σύνδεσμο: https://el-gr.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink . Για αυτό, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή με τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία Επαναληπτικού Πελάτη Facebook „Προσαρμοσμένα Κοινά“ („Custom Audience Facebook“). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει επισκέπτες της ιστοσελίδας διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κοινωνικού δικτύου Facebook ( «Facebook Ads»). Για το σκοπό αυτό, η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ Facebook εφαρμόστηκε σε αυτόν τον ιστότοπο. Μέσω αυτής της ετικέτας, γίνεται άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Facebook κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Μεταδίδεται στον διακομιστή Facebook που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο και το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματα και τους τρόπους σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας με τις πολιτικές απορρήτου του Facebook στο στόχο https://www.facebook.com/about/privacy/ κώδικα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ «Custom κοινό» https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ Απενεργοποίηση. Για αυτό πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Κουμπί χρησιμοποιώντας το Google „+1“

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι, που παραπέμπουν στο κοινωνικό δίκτυο Google Plus, το οποίο διευθύνεται από την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Το αντίστοιχο κουμπί του συνδέσμου έχει την επιγραφή “+1″ σε λευκό ή έγχρωμο φόντο.
Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας, η οποία περιέχει αυτό το σύμβολο, τότε ο browser σας αυτόματα συνδέεται με τους servers της Google. Το περιεχόμενο του συνδέσμου “+1″ μεταδίδεται άμεσα από την Google στον browser σας και συνδέεται μέσω αυτού με την ιστοσελίδα. Δεν έχουμε απολύτως καμία επιρροή σε ότι αφορά στον όγκο των δεδομένων, που συγκεντρώνονται από τον σύνδεσμο της Google, ωστόσο υποθέτουμε ότι καταγράφεται η διεύθυνση IP σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση, προστασία καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google, των δικαιωμάτων σας αλλά και των ρυθμίσεων που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να προστατέψετε την ιδιωτική σας σφαίρα μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/el/+/policy/+1button.html
Αν είσαστε ήδη εγγεγραμμένος στο Google Plus και δεν θέλετε η Google να συλλέγει πληροφορίες και να τις συνδέει με τον λογαριασμό σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει πριν την επίσκεψη σας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μας να αποσυνδέεστε από τον Google Plus λογαριασμό σας.