Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση στις: 17.05.2021

Γενικός

Η εταιρεία tellows χαίρεται που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και που εκφράζετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Παίρνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά και τηρούμε αυστηρά τους κανόνες των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε υπόψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει μόνο την ιστοσελίδα της εταιρείας www.tellows.gr και δεν περιλαμβάνει τις ιστοσελίδες άλλων παρόχων, που περιέχουν συνδέσμους προς την www.tellows.gr. Για τις υποδείξεις σχετικά με την αντίστοιχη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων παρόχων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες διαδικτυακές σελίδες. Εμείς διασφαλίζουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπό αυστηρή τήρηση όλων των κανονισμών δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορει να γίνει μονο εάν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω νόμοι και κανονισμοί. Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε λεπτομερώς, ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό.

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για ιδίο όφελος και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση αυτών, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.

Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε ποιες πληροφορίες συλλέγονται και για ποιο σκοπό.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τηρεί τους νόμους που αναφέρονται παραπάνω, συγκεκριμένα το άρθρο GDPR Art. 6 s. 1 α. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα σε περίπτωση νόμιμου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο. 6 s. 1 f GDPR (π.χ. για ανάλυση, βελτιστοποίηση και προστασία των διαδικτυακών προσφορών λέξεων) ή με την άδεια επεξεργασίας από τον χρήστη (π.χ. αποδοχή αιτημάτων).

Έχουμε στη διάθεσή μας τεχνικές (π.χ. κρυπτογράφηση SSL), συμβατικές (π.χ. συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων) και οργανωτικά μέτρα (π.χ. περιορισμούς πρόσβασης) για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι κανόνες του GDPR και ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή από την πρόσβαση και τον χειρισμό.

Είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπό μας χωρίς προσφορά προσωπικών πληροφοριών. Έχουμε επίσης λάβει μέτρα ανωνυμίας (βλέπε παράγραφο Google Analytics), δηλαδή η απόκτηση δεδομένων ανάλυσης χρησιμεύει μόνο για τη βελτίωση των προσφορών μας και δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με άτομα.

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών tellows ή είναι απαραίτητες για την επικοινωνία:

 • βασικά δεδομένα (π.χ. όνομα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • δεδομένα εισαγωγής περιεχομένου (π.χ. καταχώρηση κειμένου / σχολίου, χρόνοι πρόσβασης)
 • μεταδεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP)

Συνεργασία με τρίτα μέρη

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους γίνεται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Μεταβιβάζουμε τα δεδομένα μόνο σε τρίτους με άδεια σύμφωνα με το άρθρο. 6 s. 1 GDPR ή βάσει δικαιολογημένου τόκου σύμφωνα με το άρθρο. 6 s. 1 f GDPR σε αποτελεσματικές και οικονομικές λειτουργίες στην επιχείρησή μας.

Η έγκριση της επεξεργασίας πληροφοριών από τρίτους παρέχεται με βάση υπογεγραμμένη σύμβαση DAV / DPA (σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων) σύμφωνα με το άρθ. 28 GDPR.

Μετάδοση σε τρίτες χώρες

Η διαβίβαση ή η επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες (δηλ. Εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)), με ρητή συγκατάθεση, πραγματοποιείται μόνο εάν εκπληρώνει νομική υποχρέωση ή έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για εμάς. Π.χ. κατά τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει καθορίσει ότι υπάρχει επίπεδο προστασίας δεδομένων παρόμοιο με αυτό της ΕΕ, ότι μας έχετε δώσει τη δήλωση συγκατάθεσής σας ή ότι έχουμε συμφωνήσει με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας με τον πάροχο.

Προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο. 6 s. 1 f GDPR (π.χ. για την επίλυση περιπτώσεων κακής χρήσης ή απάτης), τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει αυτόματα σε εμάς κατόπιν αιτήσεων. Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα από την οποία έγινε η πρόσβαση στις λέξεις)
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης / -προβολή
 • Χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
 • Ιστοσελίδες που προβάλλονται κατά την επίσκεψη στο tellows
 • Διεύθυνση IP (όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση)
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης διακομιστή
 • Μεταφορά δεδομένων όγκου
 • Αίτηση παροχής

Όλα αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδική προστασία σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τους οποίους διασφαλίζουμε σε εμάς και τις αντίστοιχες εφαρμογές μέσω τεχνικών και υποχρεωτικών μέτρων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να ανατεθούν σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Η συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων δεν θα γίνει.

Για λόγους ασφαλείας, οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστη διάρκεια 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς επιβολής του νόμου σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης μας.

Χρήση των Cookies

Για να κάνουμε την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη, εγκαθιστούμε Cookies για την αναγγελία των προσφορών μας. Τα Cookies είναι μικρά κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στον Browser κι επομένως στο τερματικό σας. Στον πίνακα ο κόσμος των Cookies στην tellows μπορείτε να δείτε ενδεικτικά Cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και τον σκοπό, για τον οποίο τα χρειαζόμαστε. Κάποια από αυτά τα χρειαζόμαστε, για να μπορούμε να σας παρέχουμε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτά έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής συγκατάθεση. Άλλα Cookies αποθηκεύονται, αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας.

Έχετε περαιτέρω τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Η επιλογή να έχετε πολλά διαδικτυακά cookies διαφήμισης από εταιρείες παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices ή της ευρωπαϊκής ιστοσελίδας http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- choices/

Χρήση του Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics και Google Analytics Εκθέσεις για την αξιολόγηση δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης επισκεψιμότητας της σελίδας της Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics και Google Analytics Εκθέσεις για την αξιολόγηση δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης επισκεψιμότητας της σελίδας της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “Cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση και καταγραφή των επισκέψεων της ιστοσελίδας αν ενεργοποιηθούν από εσάς. Οι πληροφορίες που καταγράφονται μέσω των Cookies σχετικά με την επισκεψιμότητα σας σ΄αυτήν την ιστοσελίδα, θα διαβιβαστούν και θα αποθηκευτούν σε ένα server της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας της IP σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, η Google θα συντομεύσει την IP διεύθυνσή σας εντός όμως των κρατών-μέλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών της συμφωνίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Η Google μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα διαβιβάσει ολόκληρη την IP διεύθυνσή σας και θα τη συντομεύσει σε κάποιον server της στις ΗΠΑ. Με εντολή της εταιρείας η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας που έχουν να κάνουν με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

Ο διαχειριστής του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος από την Google καθώς και δεδομένα των επισκεπτών (π.χ. ηλικία, φύλο και ενδιαφέρονται) για το σκοπό αξιολόγησης προκειμένου να μάθει περισσότερα για τους χρήστες αυτής τις ιστοσελίδας. Δεν θα είναι για προσωπική χρήση αλλά για στατιστική ανάλυση ανώνυμων αρχείων δεδομένων. Τη διαβιβασμένη IP διεύθυνσή σας από τον browser της στα πλαίσια του Google Analytics, δεν πρόκειται η Google σε καμία περίπτωση να τη συνδυάσει με άλλα στοιχεία της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, αλλάζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του δικού σας browser, ωστόσο σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον μπορείτε να απαγορεύσετε στη Google τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που παράγονται από τα cookies για τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσης σας) με τη λήψη και εγκατάσταση του browser plugin που θα βρείτε εδώ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσαρμόσετε ή εμποδίσετε την αξιολόγηση δημογραφικών πληροφοριών ή πληροφοριών βάσει ενδιαφερόντων μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις προβολής του Google Analytics και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις στο Δίκτυο εμφάνισης Google: https://www.google.com/settings/ads.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργή ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα μειωθεί. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί με την Google LLC οι αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες). Οι χρησιμοποιούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από την Google δεδομένων, opt-out και άλλων επιλογών, επισκεφτείτε τους ιστότοπους της Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences

Συνεργάτες Διαφήμισης

Ορισμένες από τις θυγατρικές μας μπορούν να χρησιμοποιούν cookies και web beacons. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας περιλαμβάνουν το Google Adsense, το The Reach Group, το Adscale / Ströer, το Valuebrand, το Snigel Web Services, YieldLove και το 1337 UGC GmbH.

Αυτοί οι διακομιστές διαφημίσεων ή δίκτυα διαφημίσεων τρίτου μέρους χρησιμοποιούν τεχνολογία για διαφημίσεις και συνδέσμους που εμφανίζονται στα tellows και αποστέλλονται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό σας δίνει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας. Άλλες τεχνολογίες (όπως cookies, JavaScript ή web beacons) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα διαφημίσεων τρίτων μερών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισής τους ή για την εξατομίκευση του περιεχομένου της διαφήμισης που εμφανίζεται.

Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων βασίζονται στο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6. 1 f του GDPR και με την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων από διαφημιστικούς εταίρους (τρίτους) με μια σύμβαση DAV / DPA («σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων») 28 GDPR. Το tellows δεν έχει πρόσβαση ή δεν ελέγχει αυτά τα cookies τρίτου μέρους.

Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Συνεργάτη για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές τους και τον τρόπο εξαίρεσης από συγκεκριμένες πρακτικές. Η πολιτική απορρήτου tellows δεν ισχύει για άλλους διαφημιζόμενους ή ιστότοπους και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητές τους.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των δικών σας επιλογών του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies με συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης ιστού στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των προγραμμάτων περιήγησης.

Third Party and Opt-Out Opportunities for YieldLove, Snigeld Web Ltd. and 1337 UGC GmbH

We use SnigelWeb Ltd. as a third-party to provide monetisation technologies for our site. You can review their privacy and cookie policy here.

A central contradiction possibility for different third-party suppliers in particular US-companies is also attainable under the following link: optout.networkadvertising.org But you can also opt-out separately for each company we work with. Responsible for the data collection and for the delivery of interest based-based online advertising are the following companies on behalf Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg and / or der SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary’s Place, D07 P4AX and / or 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten:

4w Marketplace
4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of 4w Marketplace is 4w Marketplace srl located in Fisciano (Salerno) – 84084 in Via Giovanni Paolo II n.100. In case you would like to prevent 4w Marketplace from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Adform
Adform (www.adform.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Adform is Adform located in Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark. In case you would like to prevent Adform from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Amazon
Amazon (https://www.aps.amazon.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Amazon publisher services is Amazon publisher services located in Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. In case you would like to prevent Amazon publisher services from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

Opt-out: https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

AppNexus
AppNexus (https://www.appnexus.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of AppNexus is AppNexus Group located in in New York – 28 W. 23rd  Street, New York, New York, 10010. In case you would like to prevent Appnexus from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Conversant
Conversant (https://www.conversantmedia.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Conversant is Conversant inc. located in in Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd  Floor Chicago, IL 60606. In case you would like to prevent Conversant from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

Criteo
Criteo (https://www.criteo.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Criteo is Criteo located in Paris – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – France. In case you would like to prevent Criteo from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.criteo.com/privacy/

Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

District M
District M (https://districtm.net) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of District M is District M located in Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. In case you would like to prevent District M from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

Doubleclick
Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Doubleclick is Google located in Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. In case you would like to prevent Doubleclick from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Facebook
Facebook (www.facebook.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Facebook is Facebook Inc., located in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In case you would like to prevent Facebook from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: www.facebook.com/full_data_use_policy

Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences

Indexexchange
Indexexchange (www.indexexchange.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Indexexchange is Indexexchange located in New York – 20 W 22nd  St. Suite 1101, New York, NY 10010. In case you would like to prevent Indexexchange from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.indexexchange.com/privacy/

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Media.net
Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Media.net is Media.net Advertising Ltd. located in Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. In case you would like to prevent Media.net from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.media.net/privacy-policy

Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

Oath
Oath (https://www.oath.com/) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Oath is Oath (EMEA) Limited located in Dublin – 5-7 Point Square, North Wall Quay. In case you would like to prevent Oath from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://privacy.aol.com/

Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

OpenX
OpenX (https://www.OpenX.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of OpenX is OpenX located in Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. In case you would like to prevent OpenX from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

Pubmatic
Pubmatic (https://www.pubmatic.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pubmatic is Pubmatic, Inc. located in Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, USA. In case you would like to prevent Pubmatic from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

Pulsepoint
Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pulsepoint is Pulsepoint, Inc. located in New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. In case you would like to prevent Pulsepoint from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Reachnet
Reachnet (https://www.reachnet.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Reachnet is Reachnet DE Ltd. located in Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. In case you would like to prevent Reachnet from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html

Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

Rubicon Project
Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Rubicon Project is Rubicon Project, inc. located in Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. In case you would like to prevent Rubicon Project from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/

Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Primis
Primis (https://www.primis.tech) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Primis is Primis LTD located in 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. In case you would like to prevent Primis from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf

Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

Smaato
Smaato (https://www.smaato.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Smaato is Smaato Ad Services located in Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Germany. In case you would like to prevent Smaato from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.smaato.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

SmartAdserver
SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of SmartAdserver is SmartAdserver located in Paris – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Paris, France. In case you would like to prevent SmartAdserver from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

Sovrn
Sovrn (https://www.sovrn.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Sovrn is Sovrn Holdings, Inc. located in Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. In case you would like to prevent Sovrn from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/

Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

Ströer SSP
Ströer SSP (https://www.adscale.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Ströer SSP is Ströer media Deutschland GmbH located in Köln – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. In case you would like to prevent Adscale from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.adscale.de/datenschutz

Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo

Twiago
Twiago (https://www.twiago.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Twiago is Twiago located in Köln – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. In case you would like to prevent Twiago from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.twiago.com/datenschutz/

Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

Mopub
Mopub (https://www.mopub.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Mopub is Twitter, Inc. located in San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. In case you would like to prevent Moppub from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Inmobi
Inmobi (https://www.inmobi.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Inmobi is Inmobi Pte Ltd located in Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. In case you would like to prevent Inmobi from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.inmobi.com/privacy-policy/

Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

Connectad
Connectad (www.connectad.io) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Connectad is Connectad located in Margaretenstrasse 87/11, Vienna, Austria. In case you would like to prevent Connectad from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://connectadrealtime.com/privacy/

Opt-out: http://sync-eu.connectad.io

OTHER / UNFORESEEN COOKIES

Due to the way in which Internet and websites work, it is possible that we do not always have oversight into the cookies that are placed through our banners by third parties. This is particularly the case when our banners contain embedded elements such as texts, documents, images or film clips that are stored by another party, but that are shown on, in or through our banners.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category which we have not mentioned above, please let us know or contact the third party directly and ask which cookies they have placed, what the reason for this is, what the lifetime of the cookie is and in what way they have safeguarded your privacy.

YOUR RIGHTS WITH REGARDS TO YOUR DATA

Yieldlove does not view the banner advertising data it uses as personal data under the applicable law. Likewise, we do not collect or process sensitive personal data such as data on racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health, or sex life. We also do not knowingly collect data from children under the age of 12.

Χρησιμοποιώντας το Google AdSense / DoubleClick

Το cookie DoubleClick χρησιμοποιείται από την Google στις διαφημίσεις που προβάλλονται στους ιστότοπους των συνεργατών της, όπως είναι οι ιστότοποι που προβάλλουν διαφημίσεις AdSense ή που συμμετέχουν σε δίκτυα διαφημίσεων πιστοποιημένα από την Google. Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ενός συνεργάτη και βλέπει ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του εν λόγω τελικού χρήστη.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί με την Google LLC οι αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες). Οι χρησιμοποιούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας. Η χρήση του cookie DoubleClick από τη Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπούς σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη χρήση του cookie DoubleClick για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google μπορούν να μοιραστούν με τρίτους, με σύμβαση ή με νόμο, από την Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει.

Με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies που αναφέρονται στο PC σας. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στον ίδιο βαθμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Google AdSense μπορείτε να βρείτε εδώ

Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookie του Google Googe: https://www.google.com/settings/ads/anonymous και https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Χρήση του Facebook plugins

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέμπουν στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο διευθύνεται αποκλειστικά από την εταιρεία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Οι σύνδεσμοι γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας μας μέσω του λογότυπου του Facebook ή της προσθήκης “Μου αρέσει” (δεν γίνεται χρήση κανενός πρόσθετου προγράμματος του Facebook). Αν πατήσετε πάνω σε αυτούς τους συνδέσμους τότε ενεργοποιούνται πρόσθετα του Facebook και ο browser σας σας ανακατευθύνει άμεσα στους servers του Facebook. Αν κατά την διάρκεια της παραμονής σας στην ιστοσελίδα μας, πατήσετε τους παραπάνω αναφερόμενους συνδέσμους και κάνετε login στο Facebook με τα στοιχεία του λογαριασμού σας, το Facebook θα καταγράψει την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Το Facebook μπορεί να καταγράψει στον λογαριασμό σας την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο Facebook και αποθηκεύονται. Αν θέλετε να αποφύγετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει πριν πατήσετε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο που θα σας παραπέμψει στο Facebook, να αποσυνδεθείτε πρώτα από τον Facebook λογαριασμό σας. Σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση των στοιχείων σας στο Facebook ενεργοποιείται μόνο αν επιλέξετε να πατήσετε τους αντίστοιχους συνδέσμους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και οι οποίοι παραπέμπουν στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση, προστασία καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook, των δικαιωμάτων σας αλλά και των ρυθμίσεων που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να προστατέψετε την ιδιωτική σας σφαίρα στο Facebook μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation). Για ερωτήσεις σχετικά με την καταχώρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις, αποκλεισμό ή διαγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

Αν δεν είστε μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Σύμφωνα με το Facebook, αποθηκεύεται μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων από το Facebook και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας μπορούν να βρεθούν στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Facebook.

Facebook-Pixel & Custom Audience

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το λεγόμενο Facebook Pixel της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (“Facebook”). Το Facebook Pixel αποτελεί μέρος του κώδικα που έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπό μας. Αποσκοπεί στο να εμφανίζει τις λεγόμενες «μετατροπές» (conversions, δηλαδή ποιες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιον χρήστη για κάποια ενέργεια), για τη δημιουργία των λεγόμενων ομοιότυπων ακροατηρίων (δηλαδή να απευθυνθεί με διαφημίσεις σε χρήστες στη βάση χαρακτηριστικών που είναι παρόμοια με άλλους πελάτες) και να δημιουργεί αναλυτικά στατιστικά για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, το Facebook Pixel δημιουργεί απευθείας μια σύνδεση με τους διακομιστές (σέρβερ) του Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση ο διακομιστής του Facebook ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και το Facebook αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με το προσωπικό σας προφίλ στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του Facebook, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, όπως περιγράφεται στον εξής σύνδεσμο: https://el-gr.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Για αυτό, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή με τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία Επαναληπτικού Πελάτη Facebook „Προσαρμοσμένα Κοινά“ („Custom Audience Facebook“). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει επισκέπτες της ιστοσελίδας διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κοινωνικού δικτύου Facebook ( «Facebook Ads»). Για το σκοπό αυτό, η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ Facebook εφαρμόστηκε σε αυτόν τον ιστότοπο. Μέσω αυτής της ετικέτας, γίνεται άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Facebook κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Μεταδίδεται στον διακομιστή Facebook που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο και το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματα και τους τρόπους σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας με τις πολιτικές απορρήτου του Facebook στο στόχο https://www.facebook.com/about/privacy/ κώδικα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ «Custom κοινό» https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ Απενεργοποίηση. Για αυτό πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Google Fonts

Έχουμε ενσωματώσει τις γραμματοσειρές („Google Fonts“) που παρέχονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, για τη βελτιστοποίηση των ρυθμών φόρτωσης ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση αυτών των γραμματοσειρών του διαδικτύου πραγματοποιείται μέσω κλήσης διακομιστή, συνήθως σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί θα μεταφερθούν στο διακομιστή. Επίσης, η διεύθυνση IP του προγράμματος περιήγησης που έχει χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη αυτού του ιστότοπου αποθηκεύεται από την Google. Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/ και στη δυνατότητα εξαίρεσης στη διεύθυνση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Βιβλιοθήκη Google για το Ajax και το jQuery

Χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη JavaScript της Ajax και της jQuery για να βελτιστοποιήσουμε την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι βιβλιοθήκες προγραμμάτων ανακτώνται από διακομιστές της εταιρείας Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (Google) και συγκεκριμένα το Google CDN. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το jQuery σε άλλη σελίδα του Google CDN, το πρόγραμμα περιήγησης θα χρησιμοποιήσει το αντίγραφο της προσωρινής αποθήκευσης. Διαφορετικά, οι απαιτούμενες πληροφορίες θα ληφθούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος που επισκέπτεστε θα σταλεί στον διακομιστή Google. Επίσης, η διεύθυνση IP της συσκευής σας αποθηκεύεται από την Google. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://cloud.google.com/cdn/?hl=el και https://www.google.com/policies/privacy/?hl=el. Για να αποτρέψετε την εκτέλεση του JavaScript, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα αποκλεισμού JavaScript.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το „Google reCAPTCHA“ (εφεξής „reCAPTCHA“) στις ιστοσελίδες μας. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο του πάρκου, θέα στο βουνό, CA 94043, ΗΠΑ („Google“). το reCAPTCHA χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν η εισαγωγή στοιχείων γίνεται στους ιστοχώρους μας (π.χ. σε μια φόρμα επαφών) από ένα πρόσωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη της ιστοσελίδας με βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτή η ανάλυση ξεκινά αυτόματα μόλις ο επισκέπτης της τοποθεσίας εισέλθει στην τοποθεσία. Για την ανάλυση reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, ο χρόνος της ιστοσελίδας επισκέπτης στην ιστοσελίδα ή κινήσεις του ποντικιού γίνεται από το χρήστη). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση θα διαβιβάζονται στην Google.

Η ανάλυση reCAPTCHA τρέχει εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 lit. Φ DSGVO. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον για την προστασία του Web προσφορές από καταχρηστική αυτοματοποιημένη αναγνώριση και spam.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:
https://policies.google.com/privacy?hl=el Και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Google Maps

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, για να απεικονίσει τη θέση των διευθύνσεων. Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/ και στη δυνατότητα εξαίρεσης στη διεύθυνση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (όπως η διεύθυνση IP σας) μεταφέρονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί όταν καλείτε τις υποσελίδες στις οποίες είναι ενσωματωμένος ο χάρτης Google Maps. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου συνδέεστε ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν έχετε συνδεθεί στη Google, τα δεδομένα σας θα αντιστοιχιστούν απευθείας στο λογαριασμό σας. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα σας να συσχετιστούν με το προφίλ σας στη Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη σας στη Google. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας (ακόμη και για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρήσης και πρέπει να επικοινωνήσετε με την Google για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Η Google Ireland Limited διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ, αποδεχόμενη και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική διαβίβαση των δεδομένων σας στην Google στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία Google Maps, απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Google Maps και συνεπώς ούτε η απεικόνιση χαρτών σε αυτόν τον ιστότοπο.
Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. a GDPR.

OpenStreetMap

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο χαρτογράφησης ανοικτού κώδικα „OpenStreetMap“ (OSM) μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι το Ίδρυμα OpenStreetMap. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του OpenStreetMap, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Οι πληροφορίες αυτές συνήθως διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή του OpenStreetMap και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη διαβίβαση δεδομένων.

Η χρήση του OpenStreetMap εξυπηρετεί την ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και τον εύκολο εντοπισμό των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από την OpenStreetMap. Η εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων από το OpenStreetMap μπορεί να αποτραπεί με την απενεργοποίηση της Javascript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό θα αποτρέψει την εμφάνιση της προβολής του χάρτη OpenStreetMap.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα privacy page του OpenStreetMap και εδώ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

Κρυπτογράφηση SSL

το tellows χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για ασφάλεια και για να προστατεύσει τη μετάδοση ευαίσθητου περιεχομένου, όπως τα αιτήματα που στέλνετε στον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης από το „http: //“ στο „https: //“ και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή περιήγησης.

Αν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL, τα δεδομένα που μας υποβάλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Σύνδεση OpenID

Δεν απαιτείται εγγραφή για να συμμετάσχετε στο φόρουμ tellows. Σχόλια μπορούν να υποβληθούν ως καταχωρημένοι ή μη εγγεγραμμένοι χρήστες. Μια υπηρεσία OpenID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, ένας υπάρχων λογαριασμός μιας άλλης υπηρεσίας (π.χ. Google) συνδέεται με τον ιστότοπο tellows μέσω ενός συστήματος ελέγχου ταυτότητας. Δεν υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός στον ιστότοπο tellows. Η σύνδεση ενός λογαριασμού μέσω του OpenID επιτρέπει πρόσθετες επιλογές για τα σχόλια και τις ρυθμίσεις λογαριασμού στα tellows. Οι χρήστες OpenID καταχωρούνται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογαριασμού. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιμη από τον χρήστη για να επικοινωνήσει μαζί του για πιθανές ερωτήσεις εκ μέρους του tellows. Η χρήση μη έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιτρέπεται.

Τα στοιχεία που εισάγονται κατά την εγγραφή θα χρησιμοποιηθούν για τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή την εγγραφή, όπως αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή τεχνικές περιστάσεις. Η αποθήκευση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, καθώς και στην προστασία του χρήστη από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Τα φιλαράκια στα κοινωνικά δίκτυα

Για να επικοινωνούμε μαζί σας και στα κοινωνικά δίκτυα και να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας, εκπροσωπούμαστε εκεί με τις δικές μας σελίδες. Εάν επισκεφθείτε μία από τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τον πάροχο της αντίστοιχης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 26 ΓΚΠΔ όσον αφορά τις πράξεις επεξεργασίας που ενεργοποιούνται από αυτές και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν είμαστε ο αρχικός πάροχος αυτών των σελίδων, αλλά απλώς τις χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν οι αντίστοιχοι πάροχοι.

Ως εκ τούτου, προληπτικά, επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η χρήση μπορεί επομένως να συνεπάγεται κινδύνους για την προστασία των δεδομένων σας, καθώς μπορεί να είναι πιο δύσκολο να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας, π.χ. για ενημέρωση, διαγραφή, αντίρρηση κ.λπ. και η επεξεργασία στα κοινωνικά δίκτυα πραγματοποιείται συχνά απευθείας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών από τους παρόχους, χωρίς αυτό να μπορεί να επηρεαστεί από εμάς. Εάν δημιουργούνται προφίλ χρήσης από τον πάροχο, χρησιμοποιούνται συχνά cookies ή η συμπεριφορά χρήσης αποδίδεται απευθείας στο δικό σας προφίλ μέλους των κοινωνικών δικτύων (εάν έχετε συνδεθεί εδώ).

Η περιγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον μας και το έννομο συμφέρον του αντίστοιχου παρόχου, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας εγκαίρως ή να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Εάν πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ως χρήστης με τους αντίστοιχους παρόχους, η νομική βάση αναφέρεται στο άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6 (1) lit. a ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 (1) lit. a ΓΚΠΔ. 7 ΓΚΠΔ.

Καθώς δεν έχουμε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των παρόχων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι καλύτερο να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. για ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή κ.λπ.) απευθείας με τον αντίστοιχο πάροχο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα κοινωνικά δίκτυα και τη δυνατότητα να κάνετε χρήση του δικαιώματος αντίρρησης ή ανάκλησης (το λεγόμενο opt-out) παρατίθενται παρακάτω στον αντίστοιχο πάροχο των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούμε:

Facebook
(Co-) υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
Πολιτική απορρήτου (Πολιτική δεδομένων):
https://www.facebook.com/about/privacy
Εξαίρεση και διαφημιστικές προτιμήσεις:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Το Facebook διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ, αποδεχόμενο και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.
https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram
(Συν)υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
Πολιτική απορρήτου (Πολιτική δεδομένων):
http://instagram.com/legal/privacy/
Εξαίρεση και διαφημιστικές προτιμήσεις:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
Το Instagram διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ, αποδεχόμενο και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

LinkedIn
(Co-) υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
Πολιτική απορρήτου:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Εξαίρεση και διαφημιστικές προτιμήσεις:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Twitter
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.
Πολιτική απορρήτου:
https://twitter.com/en/privacy
Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
Προτιμήσεις εξαίρεσης και διαφήμισης:
https://twitter.com/personalization

Σχόλια στο φόρουμ

Όταν δημοσιεύετε ή βαθμολογείτε ένα σχόλιο στο φόρουμ, η διεύθυνση IP σας θα αποθηκευτεί. Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας, σε περίπτωση που κάποιος δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση, οι λέξεις θα μπορούσαν να διωχθούν για το περιεχόμενο. Επομένως, μας ενδιαφέρει η ταυτότητα του συγγραφέα σχολίων.

Είναι δυνατή η εγγραφή στις σελίδες αριθμών. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για να βεβαιωθείτε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε εισάγει. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις ειδοποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης περιέχει οδηγίες.

Δικαίωμα κατάργησης των σχολίων σε έναν αριθμό τηλεφώνου

Στην ιστοσελίδα tellows.gr μπορεί ο κάθε χρήστης να αναρτήσει σχόλια σε έναν (τυχαίο) τηλεφωνικό αριθμό. Τα σχόλια αυτά αντικατοπτρίζουν τις γνώμες των σχολιαστών και όχι τη γνώμη της εταιρείας tellows.gr ως προς έναν αριθμό. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τυχόν αναρτημένα σχόλια. Κάτω από κάθε σχόλιο υπάρχει το πεδίο „Ταξινόμηση σχολίου ως ανεπιθύμητο (spam)“. Με ένα απλό κλικ επάνω σε αυτό το πλήκτρο αφαιρούνται αμέσως τα σχόλια για κάποιον αριθμό.

Τα σχόλια από εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν λογαριασμό tellows δεν μπορούν να καταργηθούν από άλλους χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε μέσω email στο contactATtellows.de σχετικά με το αίτημα κατάργησης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λέξεων έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν το αίτημα διαγραφής εντός 48 ωρών. Εάν δεν γίνει αξιόπιστη δήλωση, το σχόλιο θα καταργηθεί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αφαιρέσεις σχολίων για εγγεγραμμένους χρήστες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που αφορούν το άτομο σας. Εάν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένα σημεία, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον αρμόδιο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα διαγραφήςδικαίωμα στη λήθη»)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ‘ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, ,
 • το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
  • Άρθρο: 18
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

 • για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ,
 • για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ‘ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. ,

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Προκειμένου να επικαλεσθεί το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή με την υπηρεσία datanschutzATtellows.de (αντικαταστήστε την AT με @).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

Επικοινωνήστε με το datenschutzATtellows.de για μια αντίρρηση (αντικαταστήστε την AT με @).

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
 • επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή ,
 • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό.

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου

Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης εποπτικής αρχής που το αφορά. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής, εφόσον η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 και 56 δεν εξετάσει την καταγγελία ή δεν ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εντός τριών μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της καταγγελίας που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 77.

Ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο

Εάν προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με το θέμα της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων Christian Anton στη διεύθυνση datenschutzATtellows.de (αντικαταστήστε το AT με το @).

Χρήση δεδομένων σε λέξεις Εφαρμογές

Το tellows χρησιμοποιεί τα σχόλια και τις βαθμολογίες που έχουν υποβληθεί από την πλατφόρμα tellows για να αξιολογήσει τους αριθμούς τηλεφώνου στις εφαρμογές. Δεν χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα του συγγραφέα του σχολίου ή αποθηκεύονται στη διαδικασία αυτή. Μόνο τα υποβληθέντα σχόλια και οι βαθμολογίες που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των αριθμών τηλεφώνου. Οι αιτήσεις, βασισμένες σε αυτές τις πληροφορίες, διευθύνονται από τους πωλητές και από τρίτους που εργάζονται σε συμβατική σχέση.

Για να εξασφαλίσετε την πλήρη έκταση των χαρακτηριστικών „tellows pro Caller ID“ και „tellows – αντίστροφη αναζήτηση“ της Apple app, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η δημιουργία τριών νέων επαφών στο smartphone σας. Σε αυτές τις επαφές, αποθηκεύονται οι λίστες αποτελεσμάτων, παρέχοντας στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την βαθμολογία ενός ανεπιθύμητου καλούντος. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, απαιτείται η έγκριση πρόσβασης στις επαφές του smartphone. Προσωπικές επαφές και δεδομένα δεν έχουν πρόσβαση. Οι λεπτομερείς όροι χρήσης για τις εφαρμογές iPhone μπορούν να βρεθούν εδώ.

https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp

Η εφαρμογή „tellows – Caller ID & Block“ειδοποιεί το αναγνωριστικό καλούντος“ αποκαλύπτει τις εισερχόμενες κλήσεις και μεταφέρει τον αριθμό τηλεφώνου στις λέξεις-κλειδιά για να το συγκρίνει με τη μαύρη λίστα και να τις αποκλείσει, εάν είναι απαραίτητο. Οι λεπτομερείς όροι χρήσης της εφαρμογής Android μπορούν να βρεθούν εδώ.

https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid