Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 22.09.2023
 • Γενικός
 • Στο tellows, γνωρίζουμε πολύ καλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Για να προστατεύσουμε καλύτερα το απόρρητό σας, παρέχουμε αυτήν την ειδοποίηση που εξηγεί τις διαδικτυακές μας πρακτικές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που ενδέχεται να μας παρέχετε στον ιστότοπο και των επιλογών που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας. Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τηρούμε τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (BDSG), τον Γερμανικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Τηλεϋπηρεσιών (TDDSG) και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αυτή η αποποίηση ευθύνης αναφέρεται μόνο στους ιστότοπούς μας. Τρίτα μέρη ενδέχεται να προσφέρουν υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να έχουν πολιτικές και πρακτικές πληροφοριών διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων. Αφού αποχωρήσετε από τους ιστότοπούς μας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή του ιστότοπου του διαφημιζόμενου για να καθορίσετε πώς θα χειριστούν τυχόν πληροφορίες που συλλέγουν από εσάς.

  Τα προσωπικά δεδομένα είναι μεμονωμένες λεπτομέρειες σχετικά με προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή ενός προσδιορίσιμου φυσικού προσώπου. Πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα άτομο ή να το κάνουν αναγνωρίσιμο.

  Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε ποιες πληροφορίες συλλέγονται και για ποιο σκοπό.
 • Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων
 • Επιβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και συμμορφώνεται με τους νόμους που αναφέρονται παραπάνω και συγκεκριμένα το άρθρο GDPR. 6 δευτ. 1 α και το CCPA παράλληλα με τους άλλους νόμους περί προστασίας δεδομένων της Καλιφόρνια. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα μόνο σε περίπτωση έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο. 6 δευτ. 1 στ GDPR (π.χ. για ανάλυση, βελτιστοποίηση και προστασία των διαδικτυακών προσφορών tellows) ή υπό την άδεια επεξεργασίας από τον χρήστη (π.χ. αποδοχή αιτημάτων).

  Διαθέτουμε τεχνικά (π.χ. κρυπτογράφηση SSL), συμβατικά (π.χ. συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων) και οργανωτικά μέτρα (π.χ. περιορισμοί πρόσβασης) για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι κανόνες του GDPR και ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή από πρόσβαση και χειραγώγηση.

  Είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπό μας χωρίς να προσφέρουμε προσωπικά στοιχεία. Έχουμε επίσης λάβει μέτρα για την ανωνυμοποίηση (δείτε την παράγραφο Google Analytics), δηλαδή η απόκτηση δεδομένων ανάλυσης χρησιμεύει μόνο για τη βελτίωση των προσφορών μας και δεν επιτρέπει συμπεράσματα για μεμονωμένα άτομα.

  Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών tellows ή είναι απαραίτητα για την επικοινωνία:
  • κύρια δεδομένα (π.χ. όνομα)
  • στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, email)
  • δεδομένα εισαγωγής περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου/σχολίου, χρόνοι πρόσβασης)
  • μεταδεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP)
 • Διαγραφή λογαριασμού tellows και σχετικών σχολίων
 • Εάν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό tellows, μπορείτε να τον διαγράψετε ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στην περιοχή μελών σας.
  Στο μενού "Ρυθμίσεις" βρίσκετε "Διαγραφή δεδομένων και λογαριασμού". Μπορείτε να αφαιρέσετε τον λογαριασμό σας και τις αξιολογήσεις που έχετε δημιουργήσει.
 • Συνεργασία με τρίτα μέρη
 • Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους γίνεται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους μόνο κατόπιν άδειας σύμφωνα με το άρθρο. 6 δευτ. 1 α GDPR ή βάσει δικαιολογημένων τόκων σύμφωνα με το άρθρο. 6 δευτ. 1 στ GDPR σε αποτελεσματικές και οικονομικές λειτουργίες στην επιχείρησή μας.

  Η έγκριση της επεξεργασίας πληροφοριών από τρίτους δίδεται βάσει υπογεγραμμένης σύμβασης DAV/DPA (σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων) σύμφωνα με το άρθρο. 28 GDPR.
 • Μετάδοση σε τρίτες χώρες
 • Η διαβίβαση ή η επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες (δηλαδή εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)), με ρητή συγκατάθεση, πραγματοποιείται μόνο εάν εκπληρώνει μια νομική υποχρέωση ή είναι δικαιολογημένο για εμάς. Π.χ. στη χρήση υπηρεσιών τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει καθορίσει ότι υπάρχει επίπεδο προστασίας δεδομένων παρόμοιο με αυτό στην ΕΕ, μας έχετε δώσει τη δήλωση συγκατάθεσής σας ή έχουμε συμφωνήσει με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας με τον πάροχο.
 • Προσωπικά δεδομένα (αρχεία καταγραφής)
 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες σε αρχεία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο. 6 δευτ. 1 στ GDPR (π.χ. για την επίλυση περιπτώσεων κακής χρήσης ή απάτης), που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει αυτόματα σε εμάς μετά από αιτήματα. Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:
  • URL παραπομπής (η σελίδα από την οποία έγινε πρόσβαση στο tellows)
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης/ -έκδοση
  • Μεταχειρισμένο λειτουργικό σύστημα
  • Ιστοσελίδες που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο tellows
  • Διεύθυνση IP (όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης)
  • Ημερομηνία και ώρα αιτήματος διακομιστή
  • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων
  • Αιτούμενος πάροχος
  Όλα αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδική προστασία σύμφωνα με τους κανονισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, την οποία εμείς στο tellows και οι αντίστοιχες εφαρμογές της εγγυόμαστε μέσω τεχνικών και υποχρεωτικών μέτρων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Η συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων δεν θα γίνει.
  Για λόγους ασφαλείας, οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστη διάρκεια 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για λόγους επιβολής του νόμου σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης μας.
 • Χρήση Cookies
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη χρήση των cookies κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ρύθμιση cookie» στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στην οποία φορτώνεται η διαφήμιση.

  Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies για να εκχωρήσουμε τα αιτήματά σας από το διαδίκτυο. Αυτά τα μικρά αρχεία αποθηκεύονται αυτόματα στον σκληρό σας δίσκο από το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον ιστότοπό μας και είναι απαραίτητα για την ακριβή χρήση του ιστότοπού μας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies αφού ολοκληρώσετε τη διαμονή σας στον ιστότοπό μας με ορισμένες διαμορφώσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Χρησιμεύουν στο να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή. Για αναφορά για χρήστες στην Καλιφόρνια, το tellows δεν υποστηρίζει αιτήματα Μη παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των cookies εδώ

  Οι διαδικτυακές μας προσφορές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με εξαίρεση τα cookies. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Η εξαίρεση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.
  Η επιλογή να υπάρχουν πολλά διαδικτυακά cookie διαφήμισης από εταιρείες δίνεται μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices ή του ευρωπαϊκού ιστότοπου http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- Choices/
 • Χρήση του Google Analytics
 • Το tellows χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc., ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Η ανάλυση Ιστού είναι η συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου από τον οποίο ένα επηρεαζόμενο άτομο έχει έρθει σε έναν ιστότοπο (οι λεγόμενοι σύνδεσμοι παραπομπής), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια παραμονής προβλήθηκε μια υποσελίδα. Μια ανάλυση Ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαδικτυακής διαφήμισης. Χρησιμοποιούμε μόνο το Google Analytics με ενεργή ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών της Google σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα συντομευθεί. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς που δημιουργούνται μέσω cookie μεταφέρονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, εάν η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν τον ιστότοπο και βρίσκεστε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί πρώτα από την Google. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για τον χειριστή αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για τον χειριστή αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για τον χειριστή αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για τον χειριστή αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για τον χειριστή αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) έχουν συναφθεί με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URL αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) έχουν συναφθεί με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί από την Google με άλλα δεδομένα. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω μιας ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό. Πέρα από αυτό, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στο τον παρακάτω σύνδεσμο. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των συγκεντρωμένων δεδομένων από την Google με τον προαναφερθέντα τρόπο και για τον προαναφερθέντα σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, την εξαίρεση και άλλες επιλογές, επισκεφτείτε τους ιστότοπους της Google:
  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
  http://www.google.com/ πολιτικές/τεχνολογίες/διαφημίσεις
  http://www.google.de/settings/ads
  http://www.google.com/ads/preferences
 • Καλιφόρνια
 • Η COPPA
  tellows δεν διατίθεται στην αγορά για παιδιά και συμμορφώνεται με την COPPA αυτή καθαυτή.

  Να μην πωλούνται τα προσωπικά μου δεδομένα
  Η tellows δεν πουλά δεδομένα σε τρίτους. Οι αναλύσεις δεδομένων τρίτων πραγματοποιούνται μέσω του Google Analytics, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιώντας ανώνυμες διευθύνσεις IP και κρυπτογράφηση δεδομένων.
 • Διαφημιστικοί Συνεργάτες
 • Ορισμένες από τις θυγατρικές μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και web beacons. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας περιλαμβάνουν τα Google Adsense, The Reach Group, Adscale / Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, 1337 UGC GmbH και YieldLove.
  Αυτοί οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτου μέρους ή τα δίκτυα διαφημίσεων χρησιμοποιούν τεχνολογία για διαφημίσεις και συνδέσμους που εμφανίζονται στα tellows και αποστέλλονται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό σας δίνει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας. Άλλες τεχνολογίες (όπως cookie, JavaScript ή web beacons) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα διαφημίσεων τρίτων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισής τους ή για την εξατομίκευση του περιεχομένου διαφήμισης που εμφανίζεται.
  Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 στ του GDPR και αναθέτοντας την επεξεργασία δεδομένων από διαφημιστικούς συνεργάτες (τρίτα μέρη) με συναφθείσα DAV / DPA («σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων») σύμφωνα με το άρθρο. 28 GDPR. Η tellows δεν έχει πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων.
  Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Συνεργάτη για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές τους και πώς να εξαιρεθείτε από συγκεκριμένες πρακτικές. Η πολιτική απορρήτου του tellows δεν ισχύει για άλλους διαφημιστές ή ιστότοπους και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητές τους.
  Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση cookie με ορισμένα προγράμματα περιήγησης ιστού στους αντίστοιχους ιστότοπους των προγραμμάτων περιήγησης.
 • Ευκαιρίες τρίτου μέρους και εξαίρεσης για την YieldLove, τη Snigeld Web Ltd. και την 1337 UGC GmbH
 • Χρησιμοποιούμε την SnigelWeb Ltd. ως τρίτο μέρος για την παροχή τεχνολογιών δημιουργίας εσόδων για τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου και τα cookies εδώ .

  Μια κεντρική πιθανότητα αντίφασης για διαφορετικούς τρίτους προμηθευτές, ιδιαίτερα για εταιρείες των ΗΠΑ, είναι επίσης εφικτή στον ακόλουθο σύνδεσμο: optout.networkadvertising.org Αλλά μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε ξεχωριστά για κάθε εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε. Υπεύθυνες για τη συλλογή δεδομένων και για την παράδοση διαδικτυακής διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες εταιρείες για λογαριασμό της Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg and/ή SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary's Place, D07 P4AX και/ ή 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten.

  • Αγορά 4w
  • Το 4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του 4w Marketplace είναι η 4w Marketplace srl που βρίσκεται στο Fisciano (Salerno) – 84084 στη Via Giovanni Paolo II n.100. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το 4w Marketplace να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

   Εξαίρεση: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
  • Adform
  • Η Adform (www.adform.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του Adform είναι η Adform που βρίσκεται στο Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε την Adform να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

   Εξαίρεση: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
  • Αμαζόνα
  • Η Amazon (https://www.aps.amazon.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος υπηρεσιών εκδοτών της Amazon είναι οι υπηρεσίες εκδοτών της Amazon που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε τις υπηρεσίες εκδοτών της Amazon να συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

   Εξαίρεση:https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2
  • AppNexus
  • Το AppNexus (https://www.appnexus.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του AppNexus είναι ο Όμιλος AppNexus που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη – 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Appnexus να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης . Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

   Εξαίρεση: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
  • Εντριβής
  • Το Conversant (https://www.conversantmedia.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος της Conversant είναι η Conversant inc. βρίσκεται στο Σικάγο (IL) – 101 North Wacker, 23rd Floor Chicago, IL 60606. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε την Conversant να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

   Εξαίρεση: http://optout.conversantmedia.com/
  • Criteo
  • Το Criteo (https://www.criteo.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του Criteo είναι το Criteo που βρίσκεται στο Παρίσι – 32 Rue Blanche – 75009 Παρίσι – Γαλλία. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Criteo να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: http://www.criteo.com/privacy/

   Εξαίρεση: https://www.criteo.com/privacy/
  • Περιφέρεια Μ
  • Το District M (https://districtm.net) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος της Περιφέρειας Μ είναι η Περιφέρεια Μ που βρίσκεται στο Μόντρεαλ – 5455 Gaspe Ave #730, Μόντρεαλ, QC H2T 3B3, Καναδάς. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων στην Περιφέρεια Μ, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον.
   Πολιτική απορρήτου: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

   Εξαίρεση: https://cdn.districtm.ca/optout.html
  • Διπλό κλικ
  • Το Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του Doubleclick είναι η Google που βρίσκεται στην Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Doubleclick να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
   Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=el
  • Facebook
  • Το Facebook (www.facebook.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Facebook είναι η Facebook Inc., που βρίσκεται στο 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Facebook να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: www.facebook.com/full_data_use_policy
   Εξαίρεση: www.facebook.com/ads/preferences
  • ανταλλαγή δεικτών
  • Το Indexexchange (www.indexexchange.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του Indexexchange είναι το Indexexchange που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη – 20 W 22nd St. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.indexexchange.com/privacy/
   Εξαίρεση: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Media.net
  • Το Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Media.net είναι η Media.net Advertising Ltd. που βρίσκεται στο Ντουμπάι – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Media.net να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.media.net/privacy-policy
   Εξαίρεση: http://www.networkadvertising.org/choices/
  • Ορκος
  • Το Oath (https://www.oath.com/) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίσει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Provider of Oath is Oath (EMEA) Limited που βρίσκεται στο Δουβλίνο - 5-7 Point Square, North Wall Quay. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε την Oath να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://privacy.aol.com/
   Εξαίρεση: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/
  • OpenX
  • Το OpenX (https://www.OpenX.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του OpenX είναι το OpenX που βρίσκεται στην Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το OpenX να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Εξαίρεση: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/
  • Pubmatic
  • Το Pubmatic (https://www.pubmatic.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος της Pubmatic είναι η Pubmatic, Inc. που βρίσκεται στο Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, USA. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε το Pubmatic από τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Εξαίρεση: https://pubmatic.com/legal/opt-out/
  • Σημείο σφυγμού
  • Το Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Pulsepoint είναι η Pulsepoint, Inc. που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε το Pulsepoint να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης . Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
   Εξαίρεση: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Reachnet
  • Το Reachnet (https://www.reachnet.de) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Reachnet είναι η Reachnet DE Ltd. που βρίσκεται στο Αμβούργο – Grindelallee 41, D-20146 Αμβούργο. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Reachnet να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html
   Εξαίρεση: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73
  • Έργο Ρουβίκωνας
  • Το Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Rubicon Project είναι η Rubicon Project, inc. βρίσκεται στην Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε το Rubicon Project από τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/
   Εξαίρεση: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
  • Πρώτα
  • Το Primis (https://www.primis.tech) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος της Primis είναι η Primis LTD που βρίσκεται στην 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε την Primis να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf
   Εξαίρεση: https://web.archive.org/web/20180116234711/http://live.sekindo .com/utils/cookieOptOut.php
  • Εξυπνος
  • Το Smaato (https://www.smaato.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος της Smaato είναι η Smaato Ad Services που βρίσκεται στο Αμβούργο – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Αμβούργο, Γερμανία. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων από το Smaato, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.smaato.com/privacy/
   Εξαίρεση: http://www.youronlinechoices.eu
  • SmartAdserver
  • Το SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του SmartAdserver είναι ο SmartAdserver που βρίσκεται στο Παρίσι – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Παρίσι, Γαλλία. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το SmartAdserver να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
   Εξαίρεση: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
  • Κοιμάμαι
  • Το Sovrn (https://www.sovrn.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Sovrn είναι η Sovrn Holdings, Inc. που βρίσκεται στο Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε τη Sovrn να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/
   Εξαίρεση: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false
  • Ströer SSP
  • Το Ströer SSP (https://www.adscale.de) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Ströer SSP είναι η Ströer media Deutschland GmbH που βρίσκεται στην Κολωνία – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Adscale να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.adscale.de/datenschutz
   Εξαίρεση: ih.adscale.de/adscale-ih/oo
  • Twiago
  • Το Twiago (https://www.twiago.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας δείξει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Provider of Twiago είναι η Twiago που βρίσκεται στην Κολωνία – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Twiago να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://www.twiago.com/datenschutz/
   Εξαίρεση: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0
  • Mopub
  • Το Mopub (https://www.mopub.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Mopub είναι το Twitter, Inc. που βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε τη Moppub να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης . Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.mopub.com/legal/privacy/
   Εξαίρεση: https://www.mopub.com/legal/privacy/
  • Inmobi
  • Το Inmobi (https://www.inmobi.com) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Πάροχος του Inmobi είναι η Inmobi Pte Ltd που βρίσκεται στο Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέψετε την Inmobi από τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο εξαίρεσης παρακάτω. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: https://www.inmobi.com/privacy-policy/
   Εξαίρεση: https://www.inmobi.com/page/opt-out/
  • Connectad
  • Το Connectad (www.connectad.io) χρησιμοποιεί τεχνολογίες, για να σας εμφανίζει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Ο πάροχος του Connectad είναι το Connectad που βρίσκεται στη Margaretenstrasse 87/11, Βιέννη, Αυστρία. Σε περίπτωση που θέλετε να εμποδίσετε το Connectad να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εξαίρεσης. Αυτό το cookie εξαίρεσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα και το εμποδίζει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία στο μέλλον. Πολιτική απορρήτου: http://connectadrealtime.com/privacy/
   Εξαίρεση: http://sync-eu.connectad.io
  • ΑΛΛΑ / ΑΠΡΟΒΛΕΨΑ COOKIES
  • Λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν το Διαδίκτυο και οι ιστότοποι, είναι πιθανό να μην έχουμε πάντα επίβλεψη των cookies που τοποθετούνται μέσω των banner μας από τρίτους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τα banner μας περιέχουν ενσωματωμένα στοιχεία όπως κείμενα, έγγραφα, εικόνες ή αποσπάσματα ταινιών που είναι αποθηκευμένα από άλλο μέρος, αλλά εμφανίζονται στα, μέσα ή μέσω των banner μας. Σε περίπτωση που συναντήσετε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία που δεν αναφέραμε παραπάνω, ενημερώστε μας ή επικοινωνήστε απευθείας με το τρίτο μέρος και ρωτήστε ποια cookies έχουν τοποθετήσει, ποιος είναι ο λόγος για αυτό, ποια είναι η διάρκεια ζωής του cookie είναι και με ποιον τρόπο έχουν διαφυλάξει το απόρρητό σας. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Η Yieldlove δεν βλέπει τα δεδομένα διαφημιστικών banner που χρησιμοποιεί ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομοίως, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, υγεία ή σεξουαλική ζωή. Επίσης, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 12 ετών. ή τη σεξουαλική ζωή. Επίσης, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 12 ετών. ή τη σεξουαλική ζωή. Επίσης, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 12 ετών.
 • Χρήση του Google AdSense / Doubleclick
 • Το tellows χρησιμοποιεί το Google Adsense, μια διαφημιστική υπηρεσία της Google Inc., Mountain View, ΗΠΑ («Google»). Το Google Adsense χρησιμοποιεί «Cookies» που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. ως μικρά αρχεία κειμένου) στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης αυτού του ιστότοπου από εσάς. Το Google Adsense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα «Web Beacons» (μικρές αόρατες εικόνες) για τη συλλογή πληροφοριών. Με τη χρήση των Web Beacons μπορούν να καταγραφούν και να συλλεχθούν απλές ενέργειες όπως η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου που δημιουργούνται από τα cookies ή/και τα Web Beacons (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και θα αποθηκευτούν εκεί. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα μεταφερθούν στις Η.Π.Α. αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) έχουν συναφθεί με την Google LLC. Οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, βάσει σύμβασης ή νόμου, από την Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει. Με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των αναφερόμενων cookies στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν στον ίδιο βαθμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Google AdSense μπορείτε να βρείτε εδώ
  Εδώ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies Googe AdSense:https://www.google.com/settings/ads/anonymous
  και https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 • Χρήση του Facebook-Plugin
 • Σε αυτούς τους ιστότοπους, χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου facebook.com, τα οποία εκτελούνται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Εάν ανοίξετε έναν ιστότοπο της διαδικτυακής μας παρουσίας με μια τέτοια προσθήκη, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και η προσθήκη εμφανίζεται μέσω μηνύματος στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Με το παρόν, ο διακομιστής του Facebook ενημερώνεται σχετικά με το ποιους ιστότοπους μας έχετε επισκεφτεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος του Facebook εκείνη τη στιγμή, το Facebook θα εκχωρήσει αυτές τις πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook. Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του plugin (π.χ. κάντε κλικ στα κουμπιά "μου αρέσει", γράφοντας σχόλια), αυτές οι πληροφορίες αποδίδονται επίσης στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook, τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε μόνο εάν αποσυνδεθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα. Εάν δεν είστε μέλος του Facebook, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα το Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Σύμφωνα με το Facebook, αποθηκεύεται μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Facebook και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία του απορρήτου σας μπορείτε να βρείτε στο ενότητα απορρήτου στο Facebook .
 • Pixel παρακολούθησης μετατροπών του Facebook και του προσαρμοσμένου κοινού Facebook
 • Με την άδειά σας, το tellows χρησιμοποιεί το "pixel παρακολούθησης μετατροπών" της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να παρακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών αφού είδαν ή έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Επομένως μπορούμε να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Εξ όσων γνωρίζουμε και τις πληροφορίες σας, το Facebook θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτά τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας στο Facebook και να τα χρησιμοποιήσει για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τη δική του πολιτική απορρήτου που θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να δώσετε άδεια στο Facebook και στους συνεργάτες του για τη χρήση διαφημίσεων εντός και εκτός του Facebook. Η αποθήκευση ενός cookie στον υπολογιστή σας για αυτούς τους σκοπούς είναι δυνατή. Μόνο χρήστες άνω των 13 ετών μπορούν να δηλώσουν τέτοια άδεια. Εάν είστε νεότεροι, ρωτήστε τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Οι χρήστες του Facebook θα πρέπει να σημειώσουν ότι το tellows χρησιμοποιεί το εργαλείο επικοινωνίας Προσαρμοσμένου κοινού ιστότοπου από το Facebook. Για το σκοπό αυτό, τα λεγόμενα pixel του Facebook είναι ενσωματωμένα στους ιστότοπούς μας. Εάν είστε χρήστης του Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστότοπού μας στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook. Επιπλέον, το Facebook μπορεί στη συνέχεια να ανακαλύψει εάν μια συγκεκριμένη διαφήμιση στο Facebook ήταν αποτελεσματική. Το εικονοστοιχείο Facebook μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διανέμουμε διαφημίσεις σε καθορισμένους παραλήπτες μέσω του Facebook. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε αποκλειστικά στατιστικά δεδομένα από το Facebook που δεν σχετίζονται με πραγματικά πρόσωπα. Ο σκοπός αυτού του μέτρου είναι να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό μας όσον αφορά τη διαφημιστική απήχηση, την έρευνα αγοράς και τον σχεδιασμό με γνώμονα τη ζήτηση. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης που βασίζονται σε εικονοστοιχεία εκτελούνται με τρόπο που δεν μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά και επισημαίνει μόνο τους χρήστες ως επισκέπτες του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τις επιλογές που έχετε για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook που βρίσκεται στη διεύθυνση έρευνα αγοράς και σχεδιασμός με γνώμονα τη ζήτηση. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης που βασίζονται σε εικονοστοιχεία εκτελούνται με τρόπο που δεν μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά και επισημαίνει μόνο τους χρήστες ως επισκέπτες του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τις επιλογές που έχετε για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook που βρίσκεται στη διεύθυνση έρευνα αγοράς και σχεδιασμός με γνώμονα τη ζήτηση. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης που βασίζονται σε εικονοστοιχεία εκτελούνται με τρόπο που δεν μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά και επισημαίνει μόνο τους χρήστες ως επισκέπτες του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τις επιλογές που έχετε για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook που βρίσκεται στη διεύθυνσηhttps://www.facebook.com/privacy/explanation . Δικαίωμα ανάκλησης: Ενστάσεις κατά της χρήσης Προσαρμοσμένων ειδών κοινού ιστότοπου Facebook μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences . Για αυτό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.
 • Γραμματοσειρές Google
 • Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Γραμματοσειρές Google") που παρέχονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, για τη βελτιστοποίηση των ρυθμών φόρτωσης ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση αυτών των γραμματοσειρών ιστού γίνεται με κλήση διακομιστή, συνήθως διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Οι ιστότοποι που έχετε επισκεφτεί θα μεταφερθούν στον διακομιστή. Επίσης, η διεύθυνση IP του προγράμματος περιήγησης που έχει χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη αυτού του ιστότοπου αποθηκεύεται από την Google. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/ και την εξαίρεση στη διεύθυνση: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Βιβλιοθήκη Google για Ajax και jQuery
 • Χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη JavaScript του Ajax και jQuery για τη βελτιστοποίηση του ρυθμού φόρτωσης της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι βιβλιοθήκες προγραμμάτων ανακτώνται από διακομιστές της εταιρείας Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (Google) και συγκεκριμένα το Google CDN. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το jQuery σε άλλη σελίδα του Google CDN, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα χρησιμοποιήσει το αποθηκευμένο αντίγραφο. Διαφορετικά, θα γίνει λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος που επισκεφτήκατε θα αποσταλεί στον διακομιστή Google. Επίσης, η διεύθυνση IP της συσκευής σας αποθηκεύεται από την Google. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://cloud.google.com/cdn/?hl=el και https://www.google.com/policies/privacy/?hl=el . Για να αποτρέψετε την εκτέλεση JavaScript, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα JavaScript Blocker.
 • Google reCAPTCHA
 • Χρησιμοποιούμε το "Google reCAPTCHA" (εφεξής "reCAPTCHA") στους ιστότοπούς μας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Το reCAPTCHA χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπό μας (όπως σε μια φόρμα επικοινωνίας) έχουν εισαχθεί από άνθρωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτή η ανάλυση ξεκινά αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, πόσο καιρό ο επισκέπτης βρίσκεται στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που έγιναν από τον χρήστη). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση θα προωθηθούν στην Google. Οι αναλύσεις reCAPTCHA γίνονται εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται μια τέτοια ανάλυση. Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) (στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τον ιστότοπό του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη ανίχνευση και ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el
  και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
 • Χάρτες Google
 • Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, για να απεικονίσουμε την τοποθεσία των διευθύνσεων. Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/ και η εξαίρεση στη διεύθυνση: https://adssettings.google.com/authenticated. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (όπως η διεύθυνση IP σας) μεταφέρονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί όταν καλείτε εκείνες τις υποσελίδες στις οποίες είναι ενσωματωμένος ο χάρτης των Χαρτών Google. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου είστε συνδεδεμένοι ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα δεδομένα σας θα εκχωρηθούν απευθείας στον λογαριασμό σας. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα σας να συσχετίζονται με το προφίλ σας Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας Google. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας (ακόμη και για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών και πρέπει να επικοινωνήσετε με την Google για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Η Google Ireland Limited διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ, αποδεχόμενοι και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική μετάδοση των δεδομένων σας στην Google στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία web των Χαρτών Google απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Οι Χάρτες Google και επομένως η εμφάνιση χάρτη σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν δίδεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. έναν GDPR. Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική μετάδοση των δεδομένων σας στην Google στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία web των Χαρτών Google απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Οι Χάρτες Google και επομένως η εμφάνιση χάρτη σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν δίδεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. έναν GDPR. Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική μετάδοση των δεδομένων σας στην Google στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία web των Χαρτών Google απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Οι Χάρτες Google και επομένως η εμφάνιση χάρτη σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν δίδεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. έναν GDPR. Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν δίδεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. έναν GDPR. Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν δίδεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. έναν GDPR.
 • OpenStreetMap
 • Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα "OpenStreetMap" (OSM) μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι το OpenStreetMap Foundation. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του OpenStreetMap, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή του OpenStreetMap και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μετάδοση δεδομένων. Η χρήση του OpenStreetMap είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών μας προσφορών και μιας εύκολης τοποθεσίας των τοποθεσιών που υποδεικνύονται από εμάς στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου. 6 Παρ. 1 λιτ. στ GDPR. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από το OpenStreetMap. Η εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων από το OpenStreetMap μπορεί να αποτραπεί με την απενεργοποίηση του Javascript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό θα αποτρέψει την εμφάνιση του χάρτη OpenStreetMap. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στοσελίδα απορρήτου του OpenStreetMap και εδώ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ .
 • ShareThis Social Media Buttons στο ιστολόγιο tellows
 • Στο ιστολόγιό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ShareThis για να παρέχουμε εργαλεία κοινής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ShareThis συλλέγει πληροφορίες μέσω τεχνικών cookie που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ετικετών pixel, κεφαλίδων HTTP (ή άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας) και αναγνωριστικών προγράμματος περιήγησης. Δεν χρησιμοποιούνται cookie flash ή άλλα τοπικά αποθηκευμένα αντικείμενα (LSO) για την παράκαμψη των επιλογών εξαίρεσης των χρηστών. Το ShareThis συλλέγει πληροφορίες εγγραφής και δεδομένα χρήσης. Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγουν και χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με ορισμένες από την περιήγησή σας για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων, την παροχή αναλυτικών στοιχείων και τη μοντελοποίηση δεδομένων με βάση την κοινή χρήση κοινωνικών δικτύων. Το ShareThis δεν συλλέγει σε κανένα σημείο στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιτρέψει σε εμάς ή στους πελάτες μας να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας. Το ShareThis μοιράζεται Δεδομένα Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων κοινού, με διαφημιστές, εκδότες και άλλους συνεργάτες δεδομένων (όλοι, «Οι πελάτες μας») για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, αναλυτικά στοιχεία και μοντελοποίηση δεδομένων. Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το ShareThis έχουν περίοδο αποθήκευσης έως και 9 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου ShareThis στη διεύθυνσηHTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/ .
 • Κρυπτογράφηση SSL
 • Το tellows χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για ασφάλεια και για την προστασία της μετάδοσης ευαίσθητου περιεχομένου, όπως τα αιτήματα που στέλνετε στον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης από "http://" σε "https://" και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL, τα δεδομένα που μας υποβάλλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.
 • Είσοδος OpenID
 • Δεν απαιτείται εγγραφή για τη συμμετοχή στο φόρουμ tellows. Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος χρήστης. Μια υπηρεσία OpenID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή. Έτσι, ένας υπάρχων λογαριασμός άλλης υπηρεσίας (π.χ. Google) συνδέεται με τον ιστότοπο tellows μέσω ενός συστήματος ελέγχου ταυτότητας. Δεν δημιουργείται ξεχωριστός λογαριασμός στον ιστότοπο tellows. Η σύνδεση ενός λογαριασμού μέσω του OpenID επιτρέπει πρόσθετες επιλογές για σχόλια και ρυθμίσεις λογαριασμού στο tellows. Οι χρήστες του OpenID είναι εγγεγραμμένοι με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογαριασμού. Η διεύθυνση e-mail πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη στον χρήστη προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του για πιθανές απορίες από την πλευρά του tellows. Δεν επιτρέπεται η χρήση μη έγκυρης διεύθυνσης e-mail. Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρήσης του ιστότοπου. Οι χρήστες ενδέχεται να ενημερώνονται μέσω email σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή την εγγραφή, όπως αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή τεχνικές συνθήκες. Η αποθήκευση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, καθώς και στην προστασία του χρήστη από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
 • tellows στα κοινωνικά δίκτυα
 • Για να επικοινωνούμε επίσης μαζί σας στα κοινωνικά δίκτυα και να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας, αντιπροσωπευόμαστε εκεί με τις δικές μας σελίδες. Εάν επισκεφτείτε μία από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τον πάροχο της αντίστοιχης πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την έννοια του άρθρου. 26 GDPR όσον αφορά τις διαδικασίες επεξεργασίας που ενεργοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και αφορούν προσωπικά δεδομένα. Δεν είμαστε ο αρχικός πάροχος αυτών των σελίδων, αλλά απλώς τις χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν οι αντίστοιχοι πάροχοι. Ως προφύλαξη, επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η χρήση μπορεί επομένως να συνεπάγεται κινδύνους για την προστασία των δεδομένων για εσάς, καθώς μπορεί να είναι πιο δύσκολο να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας, π.χ. σε πληροφορίες, διαγραφή, αντίρρηση κ.λπ., και η επεξεργασία στα κοινωνικά δίκτυα πραγματοποιείται συχνά απευθείας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών από τους παρόχους, χωρίς αυτό να μπορεί να επηρεαστεί από εμάς. Εάν τα προφίλ χρήσης δημιουργούνται από τον πάροχο, χρησιμοποιούνται συχνά cookies ή η συμπεριφορά χρήσης εκχωρείται απευθείας στο δικό σας προφίλ μέλους των κοινωνικών δικτύων (αν είστε συνδεδεμένοι εδώ). Η περιγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. f GDPR με βάση το έννομο συμφέρον μας και το έννομο συμφέρον του εκάστοτε παρόχου προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε έγκαιρα μαζί σας ή να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Εάν πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ως χρήστης με τους αντίστοιχους παρόχους, η νομική βάση αναφέρεται στο άρθρο. 6 (1) λιτ. έναν GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο. 7 GDPR. Επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των παρόχων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι καλύτερο να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή κ.λπ.) απευθείας με τον εκάστοτε πάροχο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα κοινωνικά δίκτυα και τη δυνατότητα να κάνετε χρήση του δικαιώματος αντίρρησης ή ανάκλησής σας (το λεγόμενο opt-out) παρατίθενται παρακάτω στον αντίστοιχο πάροχο των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εμάς:
  • Facebook
  • (Συν-) ελεγκτής για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Πολιτική απορρήτου (Πολιτική δεδομένων): https://www.facebook.com/about/privacy
   Εξαίρεση και προτιμήσεις διαφήμισης: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
   Το Facebook διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ αποδεχόμενοι και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων. https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Ίνσταγκραμ
  • (Συν)υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Πολιτική απορρήτου (Πολιτική δεδομένων): http://instagram.com/legal/privacy/
   Εξαίρεση και προτιμήσεις διαφήμισης: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
   Το Instagram διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ αποδεχόμενοι και συμφωνώντας με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.
  • LinkedIn
  • (Συν-) υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Πολιτική απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   Εξαίρεση και προτιμήσεις διαφήμισης: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
  • X (Twitter)
  • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/en/privacy
   Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας: https://twitter.com/settings/your_twitter_data
   Εξαίρεση και προτιμήσεις διαφήμισης: https://twitter.com/personalization
 • Σχόλια στο φόρουμ
 • Όταν δημοσιεύετε ή βαθμολογείτε ένα σχόλιο στο φόρουμ, η διεύθυνση IP σας θα αποθηκευτεί. Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας, σε περίπτωση που κάποιος δημοσιεύσει παράνομο περιεχόμενο (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, οι tellows θα μπορούσαν να διωχθούν για το περιεχόμενο. Επομένως, μας ενδιαφέρει η ταυτότητα του συντάκτη του σχολίου. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στις σελίδες αριθμών. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης για να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης email που έχετε εισαγάγει. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις ειδοποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το email επιβεβαίωσης περιέχει οδηγίες.
 • Δικαίωμα αφαίρεσης σχολίων σε αριθμό τηλεφώνου
 • Στο tellows, κάθε χρήστης μπορεί να αφήσει σχόλια σχετικά με οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου. Αυτά τα σχόλια αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του συντάκτη του σχολίου και  όχι τη γνώμη των γνωστών σε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια επιλογή διαγραφής σχολίων. Κάτω από κάθε σχόλιο, υπάρχει ένα κουμπί που ονομάζεται "Αναφορά του σχολίου ως ανεπιθύμητου". Με ένα απλό κλικ σε αυτό το κουμπί, τα σχόλια διαγράφονται απευθείας. Τα σχόλια από εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν λογαριασμό tellows δεν μπορούν να αφαιρεθούν από άλλους χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε μέσω email στο kontaktATtellows.de για το αίτημα αφαίρεσης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του tellows έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το αίτημα διαγραφής εντός 48 ωρών. Εάν δεν γίνει αξιόπιστη δήλωση, το σχόλιο θα αφαιρεθεί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση σχολίων για εγγεγραμμένους χρήστες μπορείτε να βρείτε εδώ .
 • Δικαίωμα Πληροφόρησης
 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση datenschutzATtellows.de (αντικαταστήστε το AT με ένα @).
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
  • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία·
  • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το στοιχείο α του άρθρου. 6 δευτ. 1 ή σημείο α του άρθρου. 9 s. 2, και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία·
  • το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 s. 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 s. 2;
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία·
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας·
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης που αναφέρονται στο άρθρο. 8 δευτ. 1.
  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
  • την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης·
  • συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας·
  • τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
  • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων·
  • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ' αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους·
  • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
  • το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 s. 1 εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.
  Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με το s. 1, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με εξαίρεση την αποθήκευση, μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σημαντικούς λόγους δημόσιο συμφέρον της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους. Προκειμένου να ισχυριστεί το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση datenschutzATtellows.de (αντικαταστήστε το AT με @).
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία έχει παράσχει σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κώλυμα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, όταν:
  • η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το σημείο α του άρθρου. 6 δευτ. 1 ή στοιχείο α του άρθ. 9 s. 2 ή σε σύμβαση σύμφωνα με το σημείο β του άρθρου 6 s.1 GDPR. και
  • η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  Κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το s. 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η άσκηση του δικαιώματος απομάκρυνσης δεν επηρεάζεται. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για την επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντίρρησης
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε ή στ του άρθρου. 6 δευτ. 1, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές. Επικοινωνήστε με το datenschutzATtellows.de για ένσταση (αντικαταστήστε το AT με @).
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου προφίλ
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει εάν η απόφαση:
  • είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων·
  • είναι εξουσιοδοτημένο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο θεσπίζει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων· ή
  • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος να λαμβάνει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον θιγόμενο ανά πάσα στιγμή απευθυνόμενος στον υπεύθυνο.
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε Ρυθμιστική Αρχή
 • Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε ρυθμιστική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος διαμονής, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο εικαζόμενης παράβασης, εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θεωρεί ότι η επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.
 • Δικαίωμα στην αποτελεσματική ένδικη προσφυγή
 • Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμων διοικητικών ή μη νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο. 77, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο όταν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος κανονισμού έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων κατά τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
 • Ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο
 • Εάν ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το θέμα του απορρήτου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων Christian Anton στη διεύθυνση datenschutzATtellows.de (αντικαταστήστε το AT με @).

Χρήση Δεδομένων στις Εφαρμογές tellows

  Στο tellows, γνωρίζουμε πολύ καλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η αποποίηση ευθύνης αναφέρεται μόνο στις εφαρμογές μας tellows. Τρίτα μέρη ενδέχεται να προσφέρουν υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να έχουν πολιτικές και πρακτικές πληροφοριών διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τοποθεσιών Web τρίτων. Αφού αποχωρήσετε από τους ιστότοπούς μας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή του ιστότοπου του διαφημιζόμενου για να καθορίσετε πώς θα χειριστούν τυχόν πληροφορίες που συλλέγουν από εσάς. Το tellows χρησιμοποιεί τα υποβληθέντα σχόλια και βαθμολογίες από τον ιστότοπο και τις εφαρμογές tellows για να αξιολογήσει τους αριθμούς τηλεφώνου στις εφαρμογές. Δεν χρησιμοποιούνται ούτε αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα του συντάκτη του σχολίου σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο τα υποβληθέντα σχόλια και οι βαθμολογίες που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των τηλεφωνικών αριθμών. Οι αιτήσεις που βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες εκτελούνται από tellows και από τρίτα μέρη που εργάζονται σε συμβατική σχέση.
 • λέει Εφαρμογές iOS
 • Για να διασφαλιστεί η πλήρης έκταση των λειτουργιών premium iOS εφαρμογών «tellows pro Caller ID» και «tellows - Reverse Search», κατά την εγκατάσταση, είναι απαραίτητη η δημιουργία τριών νέων επαφών στο smartphone σας. Σε αυτές τις επαφές, οι λίστες βαθμολογίας αποθηκεύονται, δίνοντας στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη βαθμολογία ενός ανεπιθύμητου καλούντος. Κατά την εγκατάσταση, απαιτείται η έγκριση πρόσβασης στις επαφές του smartphone. Δεν υπάρχει πρόσβαση στις προσωπικές επαφές και δεδομένα. Η εφαρμογή iPhone "tellows Caller ID & Block" εισάγει τις λίστες βαθμολογίας στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του iPhone. Μπορείτε να βρείτε τους λεπτομερείς όρους χρήσης για τις εφαρμογές iPhone εδώ: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp
 • Push ειδοποίηση
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο πρόσφατη κατάσταση της λίστας βαθμολογίας, είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεων push. Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με την αποστολή ειδοποιήσεων push είναι η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να το κάνετε αυτό, είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε απλώς τις ειδοποιήσεις push στην τελική συσκευή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push στην κινητή συσκευή σας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα "Μηνύματα" στην καρτέλα "Tellows Caller ID & Blocker".
 • εφαρμογή Android tellows
 • Στο tellows, γνωρίζουμε πολύ καλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Για να προστατεύσουμε καλύτερα το απόρρητό σας, παρέχουμε αυτήν την ειδοποίηση που εξηγεί τις διαδικτυακές μας πρακτικές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που ενδέχεται να μας παρέχετε στον ιστότοπο και των επιλογών που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας. Συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η αποποίηση ευθυνών αναφέρεται μόνο στους ιστότοπους και την εφαρμογή μας "tellows - Caller ID & Block". Τρίτα μέρη ενδέχεται να προσφέρουν υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να έχουν πολιτικές και πρακτικές πληροφοριών διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τοποθεσιών Web τρίτων.
 • Χρήση δεδομένων στην εφαρμογή tellows
 • Η εφαρμογή Android tellows καταγράφει τις εισερχόμενες κλήσεις και στέλνει τον αριθμό τηλεφώνου στο tellows για να τον συγκρίνει με τη μαύρη λίστα και να τον αποκλείσει εάν είναι απαραίτητο. Με την υποβολή σχολίων και τις βαθμολογίες που προκύπτουν, ταξινομούνται οι αριθμοί τηλεφώνου. Όταν υποβάλλεται μια αξιολόγηση, ο βαθμολογημένος αριθμός τηλεφώνου και τα σχετικά δεδομένα όπως το σχόλιο και το όνομα χρήστη αποστέλλονται στο tellows. Όταν υποβάλλεται μια αξιολόγηση, η διεύθυνση IP μεταδίδεται επίσης στο tellows. Η αφαίρεση περιεχομένου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός κουμπιού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Οι αριθμοί τηλεφώνου των εισερχόμενων κλήσεων αποστέλλονται στον διακομιστή μας για να παρέχουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και δραστηριότητες καλούντων σε τηλεφωνικούς αριθμούς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Οι αριθμοί από τις δικές σας επαφές δεν μεταφέρονται στο tellows εάν έχει χορηγηθεί άδεια κοινής χρήσης επαφών. Όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση premium, Μια προσωπική λίστα αποκλεισμού εισάγεται στο τηλέφωνο, η οποία χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και τον αποκλεισμό των αριθμών στη λίστα αποκλεισμού. Ο αριθμός τηλεφώνου προστίθεται από την εφαρμογή. Οι προσωπικές επαφές και τα δεδομένα παραμένουν ανεπηρέαστα.
 • Δικαιώματα της εφαρμογής Android tellows
 • Για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα της εφαρμογής tellows, πρέπει να παραχωρηθούν τα ακόλουθα δικαιώματα πριν από τη χρήση:
  • Μητρώα κλήσεων
   Σύγκριση αριθμών τηλεφώνου με τη βάση δεδομένων tellows και εκχώρηση βαθμολογίας, εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης δεν υπάρχει στις υπάρχουσες επαφές σας.
  • Πραγματοποίηση και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων
   Προβολή πληροφοριών καλούντος ή αποκλεισμός του αριθμού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης. Επομένως άγνωστοι αριθμοί τηλεφώνου από εισερχόμενες κλήσεις αποστέλλονται στους διακομιστές μας.
  • Επαφές
   Η παραχώρηση της άδειας κοινής χρήσης επαφών διασφαλίζει ότι μόνο άγνωστοι αριθμοί τηλεφώνου ελέγχονται από τηλεφωνήματα και καμία επαφή που ήδη γνωρίζετε. Με την άδεια, οι επαφές αποκλείονται από την αναγνώριση και δεν λαμβάνουν βαθμολογία tellows. Οι προσωπικές επαφές δεν θα αποστέλλονται στο tellows.
  • Λήψη SMS (προαιρετικό)
   Προβολή πληροφοριών για άγνωστο αριθμό τηλεφώνου μετά τη λήψη SMS. Εάν είναι ενεργοποιημένο, άγνωστοι αριθμοί τηλεφώνου από το αρχείο καταγραφής SMS αποστέλλονται στον διακομιστή tellows για αναγνώριση.
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Τα προσωπικά δεδομένα είναι ατομικές πληροφορίες σχετικά με προσωπικές και πραγματικές περιστάσεις ενός ταυτοποιημένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Με άλλα λόγια, πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα άτομο ή τουλάχιστον το καθιστούν αναγνωρίσιμο. Όλα αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδική προστασία σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, τους οποίους διασφαλίζουμε στα tellows και στις σχετικές εφαρμογές μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους στατιστικών αξιολογήσεων και για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου, καθώς και για την αποφυγή κακής χρήσης. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή tellows ή τον ιστότοπο για κινητά:
  • Διεύθυνση URL παραπομπής (σελίδα εισαγωγής πρόσβαση μέσω tellows)
  • Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Σελίδες Διαδικτύου που προβλήθηκαν κατά την επίσκεψη στο tellows
  • Διεύθυνση IP (όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης)
  • Η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος διακομιστή
  Μπορείτε να βρείτε τους λεπτομερείς όρους χρήσης για την εφαρμογή Android εδώ: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid
 • Χρήση του Google Admob στην εφαρμογή Android
 • Για διαφήμιση, χρησιμοποιούμε τον διαφημιστικό συνεργάτη AdMob Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ). Το Admob αποθηκεύει δεδομένα χρήστη για να εμφανίζει διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς. Αυτές οι διαφημίσεις εμφανίζονται μόνο στη δωρεάν έκδοση της εφαρμογής. Το Google Admob χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν να αναλύετε τη χρήση της εφαρμογής από εσάς. Επιπλέον, το Google Admob χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα "web beacons" (μικρά αόρατα γραφικά) για τη συλλογή και αξιολόγηση απλών ενεργειών όπως η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της εφαρμογής που δημιουργούνται από το cookie ή/και το web beacon (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) συνήθως μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες για να αξιολογήσει τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με τις διαφημίσεις Google Admob. Η διεύθυνση IP που υποβάλλεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη, εάν απαιτείται από το νόμο ή/και στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Μπορείτε να εξαιρεθείτε μόνιμα από τη ρύθμιση ενός cookie αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας ή κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=el
  Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτής της εφαρμογής ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται ή να είναι περιορισμένης χρήσης εάν έχετε αντιταχθεί στη χρήση cookie.

  Τα δεδομένα που δημιουργούνται σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να μεταδοθούν από την Google σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ για αξιολόγηση και να αποθηκευτούν εκεί. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (κατάλληλη εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Μπορείτε να βρείτε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται μέσω της διεύθυνσης URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN .
 • Χρήση του Google Firebase στις εφαρμογές Android και iOS
 • Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, "Google"). Το Firebase είναι μέρος της πλατφόρμας Google Cloud και προσφέρει πολλές υπηρεσίες σε προγραμματιστές. Ορισμένες υπηρεσίες Firebase επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα περιορίζονται στα λεγόμενα "instance ID" που έχουν χρονική σήμανση. Τα Instance ID του Firebase είναι μοναδικά, επιτρέποντάς σας να συνδέετε διαφορετικά συμβάντα ή διαδικασίες. Αυτά τα δεδομένα δεν αποτελούν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ούτε καταβάλλουμε προσπάθειες να τα εξατομικεύσουμε στη συνέχεια. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα συνοπτικά δεδομένα για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς χρήσης, όπως για παράδειγμα με την αξιολόγηση των αναφορών σφαλμάτων. Δεν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες Firebase που χρησιμοποιούν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις IP, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου ή κωδικούς πρόσβασης. Τα δεδομένα που δημιουργούνται σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να μεταδοθούν από την Google σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ για αξιολόγηση και να αποθηκευτούν εκεί. Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, έχουν συναφθεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβάσεις της ΕΕ (κατάλληλη εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες) με την Google LLC. Μπορείτε να βρείτε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που χρησιμοποιούνται μέσω της διεύθυνσης URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN . Περισσότερες πληροφορίες για το Google Firebase και το απόρρητο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/
  καθώς και στη διεύθυνση https://firebase.google.com/ .
 • Χρήση του Crashlytics στις εφαρμογές Android και iOS
 • Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί τα αναλυτικά εργαλεία από το Crashlytics, 1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, ΗΠΑ. Χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την έκδοση της εφαρμογής που έχετε εγκαταστήσει και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτά σχετίζονται κυρίως με το λογισμικό και το υλικό του χρήστη. Δεν θα διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα. Θα αποστέλλονται μόνο αναφορές σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο, με λεπτομέρειες κωδικών και πληροφοριών συσκευής που έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τη συντήρηση και να βελτιώνουν τη σταθερότητα της εφαρμογής που προκύπτει. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί ανώνυμες διευθύνσεις IP για σκοπούς ανάλυσης. Επομένως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιος είναι ο χρήστης της σχετικής διεύθυνσης IP.
 • Χρήση του Facebook SDK στις Εφαρμογές Android και iOS
 • Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το λεγόμενο κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Facebook (SDK). Το Facebook SDK δημοσιεύεται και διαχειρίζεται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") (νομική βάση είναι το άρθρο 6 (1) lit. GDPR) Η χρήση του Facebook Το SDK μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε την επιτυχία της διαφήμισης στο Facebook μέσω της εφαρμογής, για παράδειγμα, μη προβάλλοντας διαφημίσεις σε εκείνες τις συσκευές στις οποίες είναι ήδη εγκατεστημένη η εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή μεταδίδει τα ακόλουθα ψευδώνυμα δεδομένα στο Facebook: Το αναγνωριστικό εφαρμογής (πανομοιότυπο σε όλες τις συσκευές), τις πληροφορίες ότι η εφαρμογή έχει ξεκινήσει και παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής Αναγνωριστικό διαφήμισης (IDFA). Περαιτέρω δεδομένα δεν θα μεταδοθούν στο Facebook. Επίσης, δεν λαμβάνουμε δεδομένα από το Facebook που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τους χρήστες. Με τη χρήση της εφαρμογής, ο χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την ενσωμάτωση του Facebook SDK και τη σχετική συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων χρήστη στον βαθμό που περιγράφεται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες από χρήστες tellows στο λογισμικό ανάλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα χρήστη μπορούν επίσης να μεταδοθούν σε διακομιστές στις ΗΠΑ.
 • Δικαίωμα Πληροφόρησης
 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση [email protected] .
 • Δικαίωμα αφαίρεσης σχολίων σε αριθμό τηλεφώνου
 • Στο tellows, κάθε χρήστης μπορεί να αφήσει σχόλια σχετικά με οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου. Αυτά τα σχόλια αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του συντάκτη του σχολίου και όχι τη γνώμη των γνωστών σε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια επιλογή διαγραφής σχολίων. Κάτω από κάθε σχόλιο στην έκδοση του ιστότοπου για κινητά (όχι στην εφαρμογή), υπάρχει ένα κουμπί που ονομάζεται "Αναφορά του σχολίου ως ανεπιθύμητου". Με ένα απλό κλικ σε αυτό το κουμπί, τα σχόλια διαγράφονται απευθείας.
 • Ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο
 • Εάν ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το θέμα του απορρήτου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων Christian Anton στη διεύθυνση [email protected] .